Tachografy

Vykonáveme aktiváciu, overovanie, výmenu, plombovanie  a servis analógových a digitálnych tachografov autorizované Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Ponúkame digitálne, elektronické a mechanické tachografy, tachografické krúžky, kotúčiky ako aj zariadenia na sťahovanie a prenos dát z tachografov.

Vozidlá ktoré musia byť vybavené digitálnym tachografom:

Analógové tachografy (eurotachografy)

 

Analógový aj digitálny tachograf musí mať platnú periodickú prehliadku (overenie). Lehota platnosti overenia je 2 roky.Tachografické krúžky a kotúčiky

Motorové vozidlá vybavené s analógovými a digitálnymi tachografmi musia byť povinne vybavené aj s homologizovanou papierovou náplňou (viď. Zákon č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave). Spoločnosť TAMEX, ako zastúpenie značky VDO má v ponuke kompletnú paletu tachokrafových krúžkov (Originál Kienzle) do analógových tachografov (mechanických aj elektronických) a kotúčikov (Originál VDO) do digitálnych tachografov.Zariadenia na sťahovanie,prenos dát z digitálnýchtachografov a kariet vodičov

Downloadkey od VDO je najrozšírenejším nástrojom na sťahovanie, prenos a archiváciu dát z digitálnych tachografov (M dáta). Dátový kľúč je možné použiť aj ku sťahovaniu, prenosu a archivácii dát z kariet vodičov (C dáta), pokiaľ sa karta vodiča sťahuje cez digitálny tachograf. Downloadkey od VDO je najrozšírenejším zariadením v segmente zariadení na sťahovania dát z digitálnych tachografov. Z jednej strany kľúča sa nachádza sériové rozhranie RS 232 na načítanie dát z digitálneho tachografu a z druhej zasa rozhranie USB 2.0 na prenos týchto dát do PC.
Jeho nová verzia má označenie Downloadkey II. V rámci modernizácie sa zmenilo umiestnenie LED diód, ktoré signalizujú kapacitu jeho pamäte a stav prenosu dát. Signalizačné LED diódy sú umiestnené na obidvoch lícnych stranách kľúča, čo je praktické, pokiaľ sa digitálny tachograf nachádza v hornej časti kabíny vozidla. Kapacita novej verzie kľúča je 256 MB, čo postačuje na viac ako 1.000 stiahnutí z tachografov a kariet vodičov. Tento typ kľúča sa vyznačuje aj tým, že jeho napájanie je zabezpečené cez komunikačné rozhrania tachografu, alebo počítača. Súčasťou dodávky je aj konfiguračný program ku parametrizácii kľúča a ku vizualizácii, za aké dni sú dáta stiahnuté.

HOT LINE
+421 908 787 011