Projekt Vzdelávanie zamestnancov

Vďaka podpore Európskeho sofiálneho fondu sa nám podarilo realizovať projekt s názvom "Vzdelávanie zamestnancov D.K.C., s.r.o.." Projekt trvá v termíne 08/2010 - 03/2012.

Hlavným cieľom projektu je:ISO9001
HOT LINE
+421 905 949 654